Dekoratīvo pelīšu sekcija

2009 gada 2 novembrī izveidota dekoratīvo pelīšu sekcija.
Par šīs sekcijas, kā arī žurku sekcijas jauno vadītāju, Tatjanas Rilejevas vietā, ar valdes lēmumu
kļuvusi kluba biedre,- Ilze Zeidlere.
ilzezeidlere@inbox.lv