Ciltsrakstu izsniegšana

Zināšanu pārbaudes pārrunu veikšana

Lai audzētājs vai šķirnes jūrascūciņas vai citu grauzēju īpašnieks būtu tiesīgs izsniegt pie viņa dzimušajiem dzīvnieku (jūrascūciņu vai citu grauzēju)
mazuļiem ciltsrakstus, viņam veiksmīgi jānokārto pārrunas,- zināšanu pārbaude, kuras veic kāds no valdes locekļiem vai valdes pilnvarota persona. Pārrunās var tikt uzdoti jautājumi par dažādām tēmām, jūrascūciņu vai citu grauzēju (atkarībā no specializācijas) šķirnes īpatnībām, standartiem, audzēšanu, vairošanos, barošanu, kopšanu, veselību u.c. Var būt arī prasība,- dzīvnieka (grauzēja) kvalitātes noteikšana uz praktiska piemēra.
Pēc pārrunu veiksmīgas izturēšanas audzētājs ir tiesīgs izsniegt ciltsrakstus saviem šķirnes dzīvniekiem (grauzējiem vai jūrascūciņām).
Ja pārrunas nav izturētas, tad pēc 3 mēnešiem var tās atkārtoti veikt.

2007.gada 3 martā

Ciltsrakstu izsniegšanas un aizpildīšanas kārtība

Lai audzētājs vai audzētavas īpašnieks būtu tiesīgs izsniegt ciltsrakstus saviem šķirnes dzīvniekiem, tam veiksmīgi jāiztur kluba „Cavies& Co ” veidotās pārrunas, kuras veic kāds no kluba valdes vai valdes pilnvarota persona.
Audzētājam jābalstās uz savām zināšanām un pašam jānosaka pie pārdošanas un ciltsrakstu izsniegšanas sava dzīvnieka kvalitāte, vai atbilstība šķirnes standartam.
Valde vai valdes ar lēmumu pilnvarots loceklis, ir tiesīgi izvēles kārtībā pārbaudīt datu atbilstību patiesībai, kā arī kvalitātei.
Ciltsrakstos obligāti jānorāda piederība klubam, kluba biedra vai audzētavas reģistrācijas numurs. Audzētājs ir tiesīgs kluba biedra numuram pievienot savas reģistrēšanas, drošības sistēmas numuru. Audzētājs ir tiesīgs izveidot savas audzētavas vai savu audzētāja zīmogu, kuru var arī lietot, zīmogā jābūt norādei par piederību klubam, kā arī biedra vai audzētavas reģistrācijas numuram.
Jānorāda dzīvnieka suga, šķirne, klase ( show, breed, pet), izcelšanos trijās paaudzēs (ja tā zināma), krāsu varietāti, audzētāja vārdu uzvārdu, grauzēja dzimšanas datumu, dzimumu. Ja informācijas par vecākiem nav, bet dzīvnieks atbilst standartam, tad izdod ciltsrakstus ar jau zināmo informāciju.
Dzīvnieka vārda priekšā jāliek audzētavas nosaukums, ja tāda ir reģistrēta, bet to var darīt tikai tad, ja dzīvnieks dzimis konkrētajā audzētavā.

2007.g.3. martā