Audzētāji un audzētavas

Audzētavas reģistrēšanas kārtība

Audzētavu var reģistrēt jebkurš kluba biedrs, kuram īpašumā ir vismaz divas dažādas vienas vai dažādu savstarpēji pārojamu šķirnes pārstāves, pretējā dzimuma jūrascūciņas vai citi grauzēji, atbilstoši šķirnes standartam.

Lai iesniegums par audzētavas izveidi tiktu pieņemts jābūt Pārtikas veterinārā dienesta atļaujai.
7 dienu laikā tiek dots kluba apstiprinājums vai atteikums, atteikuma gadījumā tiek sniegts paskaidrojums.

Audzētavas īpašnieka tiesības:
Ir tiesīgs pārdot vai nodot mantiniekam vai citādā veidā nodod citam klubā sastāvošam biedram audzētavu ar tās īpašumu, saglabājot tās nosaukumu.

Ja potenciālais audzētavas pārņēmējs klubā nesastāv, tad audzētavu ar tās nosaukumu tas var saņemt tika iestājoties klubā.
Jaunajam īpašniekam kluba valdē pirms īpašnieka pārreģistrācijas nokārtošanas jāiesniedz PVD atļauja.

2007 g. 3. martā

Audzētāja tiesības un pienākumi

• Jebkurš audzētājs, kurš veiksmīgi izturējis pārrunas ir tiesīgs izsniegt pie viņa dzimušiem dzīvniekiem ciltsrakstus, neatkarīgi no tā vai reģistrējis audzētavu vai nē.
• Audzētājs uzņemas atbildību par ciltsrakstos esošo informāciju, kā arī tās atbilstību patiesībai.
• Audzētājam jāveido audzētavas vai īpašumā esošo grauzēju uzskaite, fiksējot jebkuras pārmaiņas, audzētavas vai īpašumā esošo grauzēju, sastāvā, reģistrējot žurnālā, dzimušos, mirušos mazuļus, un pieaugušos dzīvniekus, ja tādi ir.
• Audzētājs ciltsrakstos var ieviest savu drošības sistēmu, bet obligāti tajos jānorāda kluba biedra kartes vai reģistrētās audzētavas numurs.

2007 g. 3. martā

Lēmums par audzētāja vai audzētavas pievārda piešķiršanas kārtību

Jebkurš Cavies & Co kluba biedrs- audzētājs vai audzētavas īpašnieks, kurš veiksmīgi nokārtojis pārrunas ir tiesīgs klubā reģistrēt audzētāja vai audzētavas pievārdu.
Pievārds audzētājam jāliek aiz jūrascūciņas vai cita grauzēja vārda, ja reģistrēta audzētava, tad pievārds liekams pirms vārda. Pievārds klubā nedrīkst dublēties. Nedrīkst būt viens un tas pats audzētāja un audzētavas nosaukums,- pievārds dažādiem audzētājiem. Audzētājs var, ar laiku savu pievārdu saglabājot, reģistrēt par audzētavu.

2007. 2. maijā.

P. Audzētājs: Peciņa+ reģistrētais pievārds
P. Audzētavas īpašnieks : reģistrētais prievārds+ Peciņa

Zināšanu pārbaudes pārrunu veikšana

Lai audzētājs vai šķirnes jūrascūciņas vai citu grauzēju īpašnieks būtu tiesīgs izsniegt pie viņa dzimušajiem dzīvnieku (jūrascūciņu vai citu grauzēju)
mazuļiem ciltsrakstus, viņam veiksmīgi jānokārto pārrunas,- zināšanu pārbaude, kuras veic kāds no valdes locekļiem vai valdes pilnvarota persona. Pārrunās var tikt uzdoti jautājumi par dažādām tēmām, jūrascūciņu vai citu grauzēju (atkarībā no specializācijas) šķirnes īpatnībām, standartiem, audzēšanu, vairošanos, barošanu, kopšanu, veselību u.c. Var būt arī prasība,- dzīvnieka (grauzēja) kvalitātes noteikšana uz praktiska piemēra.
Pēc pārrunu veiksmīgas izturēšanas audzētājs ir tiesīgs izsniegt ciltsrakstus saviem šķirnes dzīvniekiem (grauzējiem vai jūrascūciņām).
Ja pārrunas nav izturētas, tad pēc 3 mēnešiem var tās atkārtoti veikt.
2007.03.03