Fizioloģija

Jūrascūciņu bioloģiskās vairošanās īpatnības

Jaundzimušā svars: no 50 – 140 g.
Tēviņu dzimumbriedums: 2,5 mēnešu vecumā.
Mātītes dzimumbriedums: 2 mēnešu vecumā (no 27 – 134 dienām).
Dzimumcikls: ik pēc 16 – 18 dienām
Meklēšanās ilgums: 12-48 h
Ovulācija: 10 h pēc meklēšanās sākuma un pēc 2 – 13 h pēc dzemdībām.
Grūtniecības ilgums: 68 dienas (64 –70 dienas)
Mazuļu skaits: 1 – 6 mazuļi (vidēji 2-3)
Laktācijas ilgums: 3 – 4 nedēļas.
Mazuļu atdalīšana no mātes: 4 – 5 nedēļas, ja svars apmēram 300 g.
Mātīšu izmantošana vairošanā: no 5 mēnešiem jeb pie 700 g sasniegšanas.
Augšanas beigas: 12 mēneši.
Vairošanas pārtraukšana: 5 – 6 gadi.